Roczny plan pracy przedszkola

  • PDFDrukujEmail

 

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

NR 2 W KĘPNIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

„ PRZEDSZKOLAK CI  POWIE –

RUCH  TO  ZDROWIE”

ZADANIE GŁÓWNE:

„TWORZENIE WARUNKÓW

DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU FIZYCZNEGO DZIECKA, PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA”

v Tworzenie  sytuacji  edukacyjnych rozwijających fizyczną sprawność dziecka, rozbudzanie zamiłowania do sportu.

v Rozwijanie ogólnej sprawności  dziecka poprzez organizowanie różnych form aktywności fizycznej

  1. Organizowanie zajęć ruchowych w atrakcyjnych dla dziecka miejscach: ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w hali sportowej- nabywanie odporności organizmu poprzez hartowanie ciała.
  2. Kontynuacja zadań związanych z aktywnością fizyczną dziecka w środowisku rodzinnym.

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY:

  1. Stwarzanie możliwości do rozwijania sprawności fizycznej oraz wykorzystania zdobytych umiejętności w  różnorodnych formach aktywności ruchowej .
  2. Wspomaganie dzieci w rozwoju sprawności fizycznej poprzez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy.
  3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych i angażowanie dzieci mniej sprawnych fizycznie.
  4. Stwarzanie sytuacji sprzyjających możliwości wyładowania nadmiaru energii, rozładowania emocji i uwolnienia napięć podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych .
  5. Współdziałanie rodziców w realizacji zadań edukacyjnych związanych

z rozwojem fizycznym dziecka.

 

KRYTERIUM SUKCESU:

1. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w sytuacjach sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej.

2. Dzieci prezentują swoje umiejętności  biorąc czynny udział w sytuacjach zadaniowych , grach zespołowych, zabaw sportowych.

3. Dzieci potrafią aktywnie  podejść do powierzonego zadania, nabywają większą sprawność fizyczną i psychiczną.

4. Dzieci są pełne wiary we własne możliwości ,podejmują się coraz trudniejszych zadań.

5. Dzieci czerpią radość z osiąganych sukcesów i radzą sobie

z niepowodzeniami.

6. Dzieci odznaczają się lepszymi umiejętnościami społecznymi- łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami, potrafią współpracować, współdziałać w zespole, są akceptowane społecznie i często stają się liderami grupy.

7. Dzieci odznaczają się dobrym stanem zdrowia, gdyż ono w znacznym stopniu zależy od aktywności ruchowej.

8. Rodzice współdziałają z przedszkolem w realizacji zadań związanych z aktywnością fizyczną dziecka kontynuując je w środowisku rodzinnym.

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p.

UROCZYSTOŚCI

TERMIN

 

 

1.

 

 

Dzień przedszkolaka

20.09.2016

2.

Pasowanie na przedszkolaka

10.2016

3.

Andrzejki

11. 2016

4.

Jasełka w przedszkolu

12.2016

5.

Bal karnawałowy

01.2017

6.

Dzień Babci i Dziadka

01.2017

7.

Powitanie wiosny

03.2017

8.

Zajączek w przedszkolu

03.2017

9.

Dzień mamy i taty

05. 2017

10.

Dzień dziecka na sportowo

06.2017

11.

Wycieczka dzieci 6 -letnich

06. 2017

12.

Uroczystość  zakończenia roku szkolnego 2016/2017

06.2017

 

Galeria Przedszkola

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: 62 78 222 36
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

HomeDLA RODZICÓW - OGŁOSZENIAROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools