Roczny plan pracy przedszkola

  • PDFDrukujEmail

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

SAMORZĄDOWEGO NR 2 W KĘPNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

KRAINA DZIECIĘCYCH EMOCJI

 

 

ZADANIE GŁÓWNE:

Rozwijanie umiejętności zgodnego

współżycia i współdziałania

z rówieśnikami oraz najbliższym środowiskiem, a także umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu”

1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa (fizycznego i emocjonalnego).

2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

rozpoznawania uczuć, wyrażania problemów i pragnień.

3. Rozwijanie umiejętności pozytywnego odreagowywania złości

i frustracji.

4. Wspieranie aktywności twórczych wspierających pewność siebie

i wiarę we własne siły.

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY:

1. Wspieranie dzieci, pomoc oraz doradztwo w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

2. Stwarzanie sytuacji sprzyjających możliwości wyładowania nadmiaru energii, rozładowania emocji i uwolnienia napięć podczas ćwiczeń i zabaw.

3. Kształtowanie umiejętności przeproszenia kolegi za niewłaściwe zachowanie.

4. Sprzeciwianie się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony rówieśników i dorosłych.

5. Uświadamianie sobie, że przemoc (bicie, zabieranie zabawek, zmuszanie do jakiś czynności) jest rzeczą złą.

6. Kontrolowanie emocji i stwarzanie możliwości wypoczynku dla dobra ciała i umysłu.

KRYTERIUM SUKCESU:

1. Budowanie porozumienia, komunikowania się w sposób który nie rani i nie niszczy, a buduje relacje międzyludzkie.

2. Zna różne sposoby na pokonywanie złości, potrafi przeprosić kolegę za niewłaściwe zachowanie.

3. Rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis; potrafi przepraszać

i przyznać się do winy.

4. Zna pojęcia: agresja i przemoc, orientuje się jakie mogą być ich skutki, potrafi na nie reagować.

5. Potrafi samodzielnie i kulturalnie rozwiązywać zaistniałe konflikty, zgodnie z ustalonymi normami postępowania

i przestrzegania podstawowej zasady, że nie wolno nikogo krzywdzić.

6. Zna sposoby i metody relaksowania, odprężania i wyciszania

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/ 20018

L.P.

UROCZYSTOŚCI

TERMIN

1.

Dzień Przedszkolaka

20. 09. 2017

2.

Pasowanie na Przedszkolaka

3.

Andrzejki

Listopad

4.

Mikołajki

Grudzień

5.

Jasełka + Dzień Babci i Dziadka

Na Hali KOSiR

Styczeń

6.

Bal Karnawałowy

Luty

7.

Powitanie wiosny

21.03.2017

8.

Zajączek

28.03.2017

9.

Dzień Mamy i Taty

Maj

10.

Dzień Dziecka

Czerwiec

9.

Wycieczka dzieci 6- letnich

Czerwiec

10.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Czerwiec

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: 62 78 222 36
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

HomeINFORMACJEROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools