Roczny plan pracy przedszkola

  • PDFDrukujEmail

 

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

NR 2 W KĘPNIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

MÓJ DOM – MOJA OJCZYZNA

 

 

ZADANIE GŁÓWNE:

Kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem,

z ich małą ojczyzną poprzez poznanie historii, kultury, tradycji i zwyczajów

oraz przyrody. Rozwijanie szacunku i miłości do swojego miasta i kraju.

Kształtowanie poczucia własnej tożsamości, budowanie świadomości

narodowej – patriotyzmu narodowego.

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY:

1. Budzenie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty zamieszkujących nasz region i ojczyznę;

2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku do własnego kraju;

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania symboli narodowych;

4. Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych;

5. Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym regionem i krajem;

6. Zapoznanie dzieci z historią miejscowości, w której mieszkają oraz legendami najbliższego regionu.

KRYTERIUM SUKCESU:

Dziecko:

1. Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, zna nazwę regionu, którego jest mieszkańcem;

2. Wzbogaca swoją wiedzę na temat historii regionu oraz swojego kraju;

3. Zna i szanuje symbole narodowe;

4. Wie, jaką postawę należy przyjąć podczas słuchania bądź śpiewania hymnu narodowego;

5. Zna wybrane tradycje narodowe i regionalne (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce).


 

PROCES WYCHOWAWCZO

- DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZY

L. P.

Sposoby realizacji

Termin

1.

Utrwalanie pojęć dotyczących symboli państwowych, min: herb, flaga, hymn, godło, stolica, prezydent itd.

Zapoznanie z historią powstania- legendy.

Cały rok

2.

Wykonanie flagi i kokardy narodowej

Listopad i maj

3.

Polskie tańce ludowe, charakterystyczne stroje ludowe - stworzenie prezentacji multimedialnej

Październik

4.

Moja miejscowość

Zabytki Kępna i okolic

Zapoznanie z herbem Kępna, jego flagą oraz legendą; Wykonanie kącika regionalnego lub albumu o Kępnie

Cały rok

5.

Patriotyczne Spotkania -wieczornica, spotkanie z dziećmi i rodzicami, z okazji 100 rocznicy odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI

Listopad

6.

Zorganizowanie spotkania z żołnierzem polskim.

listopad

7.

Prezentacje legend polskich poprzez cykliczne czytanie przez zaproszonych gości.

Cały rok

8.

Wędrówki po Polsce -zamieszczanie na holu przedszkola przez poszczególne grupy:

- ilustracji, zdjęć miejsc w Polsce, które warto odwiedzić;

- galerii sławnych Polaków;

Od stycznia 2019

9.

Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola przez poszczególne grupy:

- przepisów kulinarnych z kuchni regionalnej polskiej

Cały rok

10.

„Kępno oczami dziecka”- konkurs plastyczny z rodzicami

Luty

11.

Zorganizowanie quizu międzygrupowego dla „zerówek” pt. „Quiz wiedzy o Polsce”

Maj/czerwiec

12.

Rola żywego słowa w kształtowaniu patriotycznych postaw dzieci- utwory literackie, scenki, teatrzyki itp.

Cały rok

13.

Wycieczki po mojej miejscowości- poznanie historycznych miejsc Kępna (Kopiec, Wzgórze Wiatrakowe, Studnia Miejska itp.)

Cały rok

14.

Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Ziemi Kępińskiej

im.T. Potworowskiego

Cały rok

15.

Udział dzieci grup starszych w zajęciach w muzeum dotyczących historii Kępna

Maj/ czerwiec

16.

„Tańcem Polska malowana” – przegląd tańców regionalnych przez poszczególne grupy.

Maj/ czerwiec

17.

Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach dotyczących kształtowania u dzieci postaw patriotycznych

W ciągu całego roku

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019

 

 

L.P.

UROCZYSTOŚCI

TERMIN

1.

Dzień Przedszkolaka

20. 09. 2018

2.

Dzień Edukacji Narodowej

październik

3.

Pasowanie na Przedszkolaka

październik

4.

Dzień Pluszowego Misia

25.11.2018

5.

Andrzejki


listopad

6.

Mikołajki


grudzień

7.

Jasełka – w ramach zajęć otwartych z rodzicami


grudzień

8.

Dzień Babci i Dziadka (w grupach)

styczeń/luty

9.

Bal Karnawałowy


luty

10.

Powitanie wiosny

21.03.2019

11.

Zajączek

kwiecień

12.

Festyn rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty

Maj

13.

Dzień Dziecka

Czerwiec

14.

Dni otwarte

Czerwiec

15.

Wycieczka dzieci 6- letnich

Czerwiec

16.

Pożegnanie 6-latków

CzerwiecKontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: +48 696 061 343
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

HomeINFORMACJEROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools