ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA DZIECI - PLASTYCZNE

  • PDFDrukujEmail

Prowadzące zajęcia:

mgr Agnieszka Mateja (gr. II, III, IV, V)

mgr Anna Rybczyńska (gr. VI, VII, VIII)

 

„Twórczość dziecka ma swoistą wartość,

która może stanowić żyzne podłoże

dla nauczania i wychowania"

 

Celestyn Freinet

 

Kółko plastyczne prowadzone jest w poszczególnych grupach przedszkolnych:

  • środy - gr. VI, VII, VIII
  • piątki - gr. II, III, IV, V

Zajęcia trwają 30 minut. Program zajęć realizowany będzie z małą grupą dzieci (12/13 osób). Ponieważ obserwując dzieci przy pracy nauczycielka będzie mogła stwierdzić jakie trudności one napotykają, które rodzaje działalności są dla nich atrakcyjne, i które umiejętności trzeba u nich rozwijać. Dzieci będą mieć możliwość aktywnego poznania różnorodnych technik plastycznych, które trudno byłoby zastosować podczas zajęć, gdzie liczebność grupy jest bardzo duża. Udział w zajęciach będzie dobrowolny i nieodpłatny. Wezmą w nich udział dzieci nie tylko szczególnie uzdolnione, ale te, które wykazują zainteresowania plastyczne.

Cel główny zajęć plastycznych:

- wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie: jego wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowania twórczej postawy.

 

Cele szczegółowe:

· wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka,

· rozwijanie sprawności manualnych dziecka,

· uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych,

· dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze,

· uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,

· wzbudzanie przeżyć estetycznych,

· wspieranie aktywności plastycznej poprzez wyposażanie dzieci w różne środki wyrazu,

· wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych,

· wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci,

· stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery,

· odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,

· opanowanie umiejętności operowania narzędziami,

· rozwijanie wrażliwości estetycznej,

· obcowanie ze sztuką,

· obcowanie z przyrodą w różnych porach roku,

· poznawanie różnych technik plastycznych,

· budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;

· odkrywanie  własnych możliwości  twórczych i  kształtowanie  twórczej postawy,

· wdrażanie do doprowadzenia pracy do końca,

 

· przygotowanie dziecka do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika życia kulturalnego.

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: 62 78 222 36
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools