ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA DZIECI - PLASTYCZNE

  • PDFDrukujEmail

Prowadząca zajęcia:

mgr Grażyna Rybczyńska

 

 

 

„ Artysta nie jest szczególnym gatunkiem człowieka,

ale każdy człowiek jest swoistym rodzajem artysty”

(H. Read)

 

Kółko plastyczne prowadzone jest na podstawie programu własnego „Zostań artystą” - rozwijający twórczą aktywność plastyczną dziecka w wieku przedszkolnym.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut dla każdej z dwóch grup.

Program zajęć realizowany jest z małą grupą dzieci (8 osób). Dzieci będą

mieć możliwość aktywnego poznania różnorodnych technik plastycznych,

które trudno byłoby zastosować podczas zajęć, gdzie liczebność grupy jest

bardzo duża. Udział w zajęciach jest dobrowolny i nieodpłatny. Biorą

w nich udział dzieci 4-6 letnie, uzdolnione plastycznie, wyłonione przez wychowawców grup.

Program zajęć plastycznych przeznaczony jest do prowadzenia świadomie zaplanowanego procesu, którego celem jest:

- rozwijanie dziecięcych talentów

- lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi

- budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową

- uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk- przyrodniczych, społecznych

„Celem głównym jest zapoczątkowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju możliwości twórczych dziecka oraz przygotowanie do twórczego działania”.

Cele ogólne:

- stwarzanie okazji sprzyjających rozwijaniu dziecięcych talentów

i predyspozycji

- sprzyjanie rozwijaniu ekspresji plastycznej dziecka

- kształcenie wrażliwości na piękno

Cele szczegółowe:

- wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka

- budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy

- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

- rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka

- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze

- rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw miejscowych artystów)
- rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania

Przewidywalne osiągnięcia dzieci:

Dziecko:
- dostrzega walory estetyczne przedmiotów, zjawisk w przyrodzie, różnorodność barw i form;
- posługuje się plamą, linią, szeroką paletą barw, poznaje i nazywa odcienie kolorów;
- potrafi ukazać za pomocą działań plastycznych swoje spostrzeżenia

i przeżycia o otaczającym świecie;
- zna różnorodne techniki plastyczne oraz posługuje się nimi w praktyce;
- sprawnie posługuje się narzędziami i wykorzystuje różnorodne materiały;
- umie dokonać oceny dzieła sztuki, dostrzec ich treść i formę.

 

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: +48 696 061 343
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools