Zapisy do żłobka

  • PDFDrukujEmail

UWAGA RODZICE !!!

DYREKTOR  ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KĘPNIE informuje iż zapisy do żłobka na nowy rok szkolny 2019/2020 odbywać  się będą według następującego harmonogramu:

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

1.

Składanie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci obecnie  uczęszczających do żłobka

20 – 24.05.2019r.

2.

Wydawanie i przyjmowanie nowych wniosków  dla kandydatów do żłobka na rok szkolny 2018/2019.

3.06.  – 28.06.2018

do godziny 15.00

3.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

1.07.2018r

4.

Ogłoszenie wyników naboru

2.07.2018r.

od godz 11.00 – 12.00

 

Wniosek o przyjęcie do żłobka wraz z kompletem załączników   będzie można pobrać w sekretariacie , oraz będzie możliwość  pobrania wniosku ze strony internetowej przedszkola www.przedszkolenr2 w kepnie zakładka  ”żłobek – zapisy do żłobka.

 


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KĘPNIE

[kliknij w link aby pobrać wniosek]

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

[kliknij w link aby pobrać wniosek]

 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

[klinij w link aby pobrać wniosek]


 

PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO ŻŁOBKA MAJĄ:


1. Dzieci zamieszkałe  na terenie Gminy Kępno.

2. Dzieci w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej  .

3. Dzieci z rodziny wielodzietnej tj. z rodziny wychowującej troje i więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia         .

4. Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono, na podstawie  odrębnych przepisów, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy.

5. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

6. Dzieci, którego oboje rodzice pracują.

7. Dzieci niepełnosprawne.

POTWIERDZENIEM POWYŻSZYCH KRYTERIÓW SĄ:

1.  Oświadczenie o odprowadzaniu opłaty o gospodarowaniu odpadami  komunalnymi w Gminie Kępno za wszystkich członków gospodarstwa domowego, w którym mieszka dziecko rekrutujące się do żłobka (druk do odbioru w żłobku).

2.  Oświadczenie o okolicznościach wskazujących na szczególnie trudną sytuacje rodzinną lub zdrowotną dziecka.

3.  Oświadczenie o wielodzietności rodziny (druk do odbioru w żłobku).

4.    Kopia orzeczenia o niepełnosprawności matki lub ojca.

5.    Kopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

6.    Zaświadczenie  o zatrudnieniu rodziców poświadczone przez pracodawcę.

7.    Kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Dyrektor żłobka może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte   w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  o potwierdzenie tych okoliczności.

 

 

 

Informacja dla rodziców  dotycząca rekrutacji  na wolne miejsca w żłobku  od 1 września 2019r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kępnie informuje iż zapisy do żłobka  na  wolne miejsca od 1 września 2019r odbywać się będą od 1 czerwca 2019r. do 31.06.2019r.

 

Informacje dotyczące wniosku i wymaganych dokumentów oraz harmonogram rekrutacji zostaną podane w terminie późniejszym.

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Dyrektor Żłobka Miejskiego  w Kępnie informuje, iż                                przerwa wakacyjna w pracy żłobka  będzie trwać                                                       od 1.07.2019r. do 31.07.2019r.

Ponadto informujemy, iż w  lipcu  dyżur pełnić będzie

Żłobek  „Dziecięca Kraina” – Kępno ul. Cicha 13

Żłobek  dyżurujący  w pierwszej kolejności zapewnia opiekę dzieciom ze swojej placówki.

Zapisy dzieci, które w sierpniu będą uczęszczały do naszego  żłobka      i na dyżur w lipcu w  żłobku „Dziecięca Kraina” od 15 do 31 maja 2019r., u wychowawców grup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: +48 696 061 343
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

HomeŻłobekZAPISY DO ŻŁOBKA

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools