PRZEDSZKOLE Z 50-LETNIA TRADYCJĄ

Przedszkole nr. 2 jest najstarszym przedszkolem w Kępnie. Powstało 50 lat temu, w 1952r.Po dzień dzisiejszy służy mieszkańcom sprawując działalność opiekuńczą, wychowawcza i dydaktyczną.  Początkowo przedszkole mieściło się przy ul. Lipowej 1. Był to niewielki, skromny budynek z przylegającym do niego, nowocześnie wyposażonym ogrodem.  Obecnie Przedszkole nr.2 zmieniło swoja siedzibę i od 1 września 2004r. znajduje się w budynku przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka (należącym do tego czasu do Żłobka Kępińskiego). Połączenie się Przedszkola Samorządowego nr 2 i Żłobka zaowocowało utworzeniem oddziału wczesno- przedszkolnego dla dzieci od 6 m. ż. Do 2,5 lat.  Przedszkole nr.2 od lat cechuje ciepła, domowa, przyjazna dziecku atmosfera, a wszyscy jego pracownicy dokładają wiele starań by na tę opinię zasłużyć. Kadra pedagogiczna na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje biorąc czynny udział w kursach, warsztatach i szkoleniach metodycznych. Dzieciom oferowane są nowoczesne i ciekawe metody pracy zgodne ze współczesnymi tendencjami w pedagogice przedszkolnej. W celu umożliwienia dzieciom jak najlepszego startu w szkole i podniesieniu skuteczności pracy pedagogicznej przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – pedagogiczną w Kępnie korzystając m.in. z porad logopedy. Cenna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
Przedszkole nr. 2 w Kępnie jest otwarte na wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju osobistego dziecka i kształtowania w nim poczucia własnej wartości

 

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: 62 78 222 36
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

HomeINFORMACJE

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools