Środowisko lokalne

  • PDFDrukujEmail

Współpraca ze środowiskiem lokalnym może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. Każda forma współpracy ze środowiskiem lokalnym służy promowaniu wychowania przedszkolnego, ukazywaniu walorów edukacji realizowanej przez przedszkole. Jest powodem zapraszania lokalnych mediów (telewizji, prasy), aby możliwa była szersza prezentacja wizerunku i działalności placówki na zewnątrz.

CELE GŁÓWNE:

Ø Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

Ø Promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli.

Ø Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.

Ø Włączenie rodziców w życiu przedszkola.

 

Ø Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.

 

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:

· chęci poznania świata,

· umiejętności komunikowania się z innymi,

· szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,

· umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Galeria Przedszkola

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: +48 696 061 343
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

HomeWSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools