Roczny plan pracy - żłobek

  • PDFDrukujEmail

 

 

 

 

ROCZNY PLAN  PRACY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KĘPNIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019
ZADANIE GŁÓWNE


„ MÓJ DOM, MOJA OJCZYZNA”


 

 

  1. Budzenie zainteresowania miejscem w którym dziecko się urodziło i żyje.
  2. Wprowadzenie  dzieci w świat tradycji, kultury, obyczajów naszego miasta.
  3. Zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, hymnem oraz najważniejszymi symbolami państwowymi

 

 

 

OCZEKIWANIA, EFEKTY, REZULTATY.

 

1. Dziecko wie jakiej jest narodowości, że mieszka w  Polsce. Zna nazwę miasta w którym mieszka.

2. Dzieci poznają  symbole  narodowe

3. Dziecko ma pokazane wybrane tradycje regionalne i narodowe

 

 

KRYTERIA  SUKCESU

1. Dzieci wiedzą, że są Polakami

2. Dzieci są zapoznane z  symbolami narodowymi ( flaga, godło)

3. Dzieci są zaznajomione z wybranymi tradycjami

 

 

 

KRYTERIM SUKCESU ZALEŻY OD WIEKU DZIECKA

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KĘPNIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

 

Październik

Pasowanie na żłobkowicza

Grudzień

Spotkanie z Mikołajem

Grudzień

Jasełka

Styczeń

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

Bal karnawałowy

Marzec

Powitanie wiosny

Kwiecień

Zajączek

Maj

Festyn z okazji Dnia Mamy i Taty.

Czerwiec

Dzień dziecka

Czerwiec

Zakończenie żłobka

 

 

 

 

 

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczy  w Żłobku Miejskim w Kępnie w roku szkolnym 2018/2019

 

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

Adaptacja dziecka w

żłobku

 

Obserwacja dzieci

w czasie zajęć oraz zabaw.

 

Założenie kart obserwacji dziecka.

 

Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.

 

Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.

 

Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi

 

Wrzesień

Współpraca z

rodzicami

 

Zebrania z rodzicami:                                            organizacyjne zebranie z  panią dyrektor dotyczące pracy w roku szkolnym. szczegółowe zebranie

z opiekunami, wybranie rady rodziców,­ omówienie spraw bieżących.

 

Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas wydawania dzieci.

 

Wieczernica

 

Konkursy „ Kokarda narodowa”

„ Herb Kępna”

 

Festyn rodzinny

 

Zajęcia otwarte – gr. III

Wrzesień

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Listopad

 

Listopad

Marzec

 

Maj

 

Termin do uzgodnienia

Rozwój społeczny

Nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.

 

Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.

 

Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.

 

Wyrabianie odpowiedniego wzorca zachowania.

 

Stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.

 

Kształtowanie nawyków kulturalno -grzecznościowych

 

Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami panującymi w rodzinie

 

Zapoznanie dzieci z miejscem zamieszkania – poznanie wybranych zabytków ( Kościół, Ratusz, Poczta).

 

Zwiedzanie Ratusza

 

Zainteresowanie dzieci zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia ( wspólna wigilia, ubieranie choinki, śpiewanie kolęd).

Oglądanie szopki w pobliskiej parafii

 

Poznanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

 

Czerwiec

 

Grudzień

 

 

 

 

Kwiecień

Kształtowanie

czynności

samoobsługowych

oraz utrwalanie

nawyków

higienicznych

 

Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków.

 

Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.

 

Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.

 

Zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.

 

Próby samodzielnego ubierania się.

 

Wyrabianie nawyku mycia rączek.

 

Cały rok

Kształtowanie

sprawności fizycznej

 

Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.

 

Kształtowanie równowagi,

 

Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.

 

Praca nad kształtowaniem umiejętności ruchowo –

naśladowczych

 

Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.

 

Zabawy na świeżym powietrzu.

 

 

Cały rok

Odkrywanie

i rozwijanie

muzycznych zdolności

dziecka

 

Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów

 

Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów

(śpiewanie z dziećmi oraz ćwiczenia (dykcyjne)

 

Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki

klasycznej.

 

Zajęcia rytmiczne

 

Powtarzanie rytmu poprzez wyklaskiwanie oraz

wystukiwanie.

 

Marsz w rytm muzyki.

 

Zajęcia z instrumentami muzycznymi

 

Przybliżenie polskich tańców ludowych                                   ( krakowiak, poleczka, walczyk)

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty

Rozwijanie

wyobraźni oraz

kształtowanie

osobowości poprzez

obcowanie z książką

 

Czytanie oraz opowiadanie bajek przez opiekunów.

 

Czytanie bajek podczas usypiania dzieci .

 

Zabawy dowolne z książkami.

 

prezentacja książeczek różnego rodzaju w tym książeczek o tematyce patriotycznej.

 

Cały rok

Rozwijanie mowy i

myślenia

 

Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.

 

Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.

 

Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.

 

Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.

 

Nauka prostych wierszyków i piosenek

 

Dzieci rozumieją i używają pojęcia : rodzice, rodzeństwo, dziadkowie

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

Rozwijanie

sensomotoryki

 

Codzienne zabawy w nawlekanie, szeregowanie klocków,  budowanie konstrukcji przestrzennych.

 

Rysowanie, malowanie i inne zabawy plastyczne. Doskonalenie umiejętności łączenia i dopasowywania. Usprawnianie ruchów reki.

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria Przedszkola

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: +48 696 061 343
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

HomeŻłobekPLAN ROCZNY, KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I PLAN DNIA W ŻŁOBKU

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools