Zapisy do żłobka

  • PDFDrukujEmail

UWAGA RODZICE !!!

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kępnie informuje, iż w związku z panującą epidemią  na terenie  całego kraju  nie jest możliwe zachowanie tradycyjnej formy składania wniosku do żłobka. Dlatego zaproponowaliśmy państwu 2 formy pobrania i złożenia wniosku. Poprzez stronę internetową i skrzynkę podawczą. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji i sposobami zapisu do żłobka. Ze względu na trudną sytuację  prosimy o przestrzeganie terminów i nie odkładania złożenia wniosku na ostatnią chwilę.  Rekrutacja rozpocznie się od 1.06.2020 do 30.06.2020r.


HARMONOGRAM ZAPISU DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

W KĘPNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

1.

Składanie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci obecnie uczęszczających do żłobka  w następujący sposób :

1. Do skrzynki podawczej znajdującej się przed przedszkolem .

2. Skan deklaracji podpisany przesłany –email na adres przedszkola. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

21.05 – 26.05.2020 r.

(do godziny 15.00)

2.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków  dla kandydatów do żłobka na rok szkolny 2020/21

Wydawanie wniosków będzie odbywało się w następujący sposób:

1. Wydruk wniosku ze strony internetowej przedszkola

www.przedszkolenr2.w kepnie

zakładka żłobek – zapisy do żłobka

2. Odbiór druków  wniosków  ze skrzynki podawczej znajdującej się przed przedszkolem.

Przyjmowanie wniosków :

1. Do skrzynki znajdującej się przed przedszkolem  w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

2. Skan   wniosku podpisany przez obojga rodziców /prawnych opiekunów  wraz z załącznikami przesłany –email na adres przedszkola. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

01.06 – 30.06.2020 r.

(do godz.  15:00)

3.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

03.07.2020 r.

4.

Ogłoszenie wyników naboru – kontakt  telefoniczny z dyrektorem żłobka pod nr            696-061-343

 

06.07.2020 r.

8.00 – 15 .00

 

 


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KĘPNIE

[kliknij w link aby pobrać wniosek]

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

[kliknij w link aby pobrać wniosek]

 

OŚWIADCZENIE ŚMIECIOWE

[kliknij w link aby pobrać wniosek]


 

PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO ŻŁOBKA MAJĄ:


1. Dzieci zamieszkałe  na terenie Gminy Kępno.

2. Dzieci w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej  .

3. Dzieci z rodziny wielodzietnej tj. z rodziny wychowującej troje i więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia         .

4. Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono, na podstawie  odrębnych przepisów, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy.

5. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

6. Dzieci, którego oboje rodzice pracują.

7. Dzieci niepełnosprawne.

POTWIERDZENIEM POWYŻSZYCH KRYTERIÓW SĄ:

1.  Oświadczenie o odprowadzaniu opłaty o gospodarowaniu odpadami  komunalnymi w Gminie Kępno za wszystkich członków gospodarstwa domowego, w którym mieszka dziecko rekrutujące się do żłobka (druk do odbioru w żłobku).

2.  Oświadczenie o okolicznościach wskazujących na szczególnie trudną sytuacje rodzinną lub zdrowotną dziecka.

3.    Oświadczenie o wielodzietności rodziny (druk do odbioru w żłobku).

4.    Kopia orzeczenia o niepełnosprawności matki lub ojca.

5.    Kopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

6.    Zaświadczenie  o zatrudnieniu rodziców poświadczone przez pracodawcę.

7.    Kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Dyrektor żłobka może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte   w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  o potwierdzenie tych okoliczności.

 

Galeria Przedszkola

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: +48 696 061 343
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

HomeŻłobekZAPISY DO ŻŁOBKA

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools