PLANY ŻŁOBEK

 • PDFDrukujEmail

ROCZNY PLAN PRACY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KĘPNIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

ZADANIE GŁÓWNE

POZNAJEMY ŚWIAT WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI”

 

CELE GŁÓWNE:

 

1. Wprowadzenie dzieci w świat zmysłów podczas zabawy;

  2. Poszerzanie zasobu doświadczeń i stymulacja w zakresie percepcji słuchowej, ruchowej, wzrokowej, dotykowej, smakowej;

  3. Tworzenie warunków do wielozmysłowego odkrywania otaczającego świata;

 

OCZEKIWANIA, EFEKTY, REZULTATY:

 

 • Dziecko eksperymentuje za pomocą swoich zmysłów;

 • Dziecko rozwija spostrzegawczość wzrokową;

 • Dziecko aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach usprawniających koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową, nabywa różnorodne doświadczenia dotykowe (ciepło-zimno, sucho-mokro, szorstko-gładko itp.);

 • Dziecko reaguje na określony smak i nabywa umiejętności różnicowania smaku;

 • Dziecko eksperymentuje z różnym materiałem plastycznym (ciastolina, folia bąbelkowa, ciecz nienewtonowska, itp.)

 

KRYTERIA SUKCESU:

 

 • Dziecko rozpoznaje podstawowe smaki (słodki, gorzki, słony, kwaśny);

 • Dziecko potrafi rozpoznać strukturę powierzchni (gładka, szorstka, sucha, mokra, twarda, miękka);

 • Dziecko chętnie bierze czynny udział w eksperymentach, zabawach, ćwiczeniach, doświadczeniach (np. ścieżka sensoryczna);

 

 

KRYTERIUM SUKCESU ZALEŻY OD WIEKU DZIECKA!!!

 

 

ROCZNY PLAN PRACY W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KĘPNIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

POZNAJEMY ŚWIAT WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI”

 

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

Adaptacja

 • Obserwacja dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.

 • Założenie kart obserwacji dziecka.

 • Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.

 • Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.

 • Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi.

Wrzesień

Współpraca z rodzicami

 • Zebrania z rodzicami: organizacyjne zebranie z Panią Dyrektor dotyczące pracy w roku szkolnym, szczegółowe zebranie z opiekunami, wybranie Rady Rodziców, omówienie spraw bieżacych.

 • Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas wydawania dzieci.

 • Konkursy:

 1. Praca plastyczna pt.”Jesień” - wykonana techniką kolażu z zastosowaniem różnych faktur,

 2. Stworzenie własnej zabawki sensorycznej.

Wrzesień

 

 

 

 

Cały rok

 

Terminy do uzgodnienia

Rozwój społeczny

 • Nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi i opiekunami.

 • Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.

 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.

 • Wyrabianie odpowiedniego wzorca zachowania.

 • Stworzenie przyjaznej atmosfery przez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.

Cały rok

Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka

 • Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów – śpiewanie z dziećmi, marsz w rytm muzyki, wyklaskiwanie i wystukiwanie do rytmu, oswajanie się z muzyką klasyczną,

 • Rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego poprzez zabawę.

Cały rok

Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką

 • Zapoznanie dzieci z książeczką sensoryczną zawierającą różne struktury,

 • Zabawy dowolne z książkami,

 • Czytanie i opowiadanie bajek przez opiekunów dostosowanych do wieku dziecka.

Cały rok

Rozwijanie mowy i myślenia

 • Zapoznanie się z wierszykami i opowiadaniami dzwiękonaśladowczymi,

 • Wykonywanie ćwiczeń oddychowych,

 • Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy,

 • Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.

Cały rok

Rozwijanie sensomotoryki

 • Codzienne zabawy w nawlekanie, szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych,

 • Rysowanie, malowanie i inne zabawy plastyczne (ciecz Newtonowska, masa solna, ciastolina, itp.),

 • Doskonalenie umiejętności łączenia i dopasowywania. Usprawnianie ruchów ręki.

 • Zainteresowanie dziećmi zwyczajami związanymi ze świętami (ubieranie choinki, śpiewanie kolęd, robienie pierników, ozdabianie jajek wielkanocnych, sianie rzeżuchy).

Cały rok

Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych

 • Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków,

 • Nauka i utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków i napojów,

 • Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników (dzieci młodsze) i toalety,

 • Zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych,

 • Próby samodzielnego ubierania się,

 • Wyrabianie nawyku mycia i wycierania rączek.

Cały rok

Kształtowanie sprawności fizycznej

 • Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania,

 • Kształtowanie równowagi,

 • Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka,

 • Praca nad kształtowaniem umiejętności ruchowo-naśladowczych,

 • Ćwiczenia ruchowe i taneczne w ciągu dnia,

 • Zabawy na świeżym powietrzu.

 • Różnego rodzaju zabawy i ćwiczenia przy wykorzystaniu pomocy: ścieżka sensoryczna, chusta animacyjna, obręcze, tunel, piłeczki, woreczki gimnastyczne, skakanka, pachołki.

Cały rok

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

  1. Pasowanie na Żłobkowicza.

  2. Mikołaj

  3. Wigilia

  4. Dzień Babci i Dziadka

  5. Bal karnawałowy

  6. Powitanie wiosny

  7. Zajączek

  8. Dzień Mamy i Taty

  9. Dzień Dziecka

  10. Zakończenie Żłobka

 

 

 

 

 

Galeria Przedszkola

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: +48 696 061 343
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

HomeŻłobekPLAN ROCZNY, KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I PLAN DNIA W ŻŁOBKU

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools